sábado, 9 de novembro de 2013

Problemáticas

"Problemáticas" é un recurso que céntrase en facilitar a tarefa da resolución de problemas de forma amena e divertida.

 problemáticas

mércores, 11 de setembro de 2013

A táboa de multiplicar

Diferentes exercicios interactivos para practicar a construcción, manexo e memorización das táboas de multiplicar do 6 ao 9. Plantexa actividades para aplicar estas táboas na resolución  de problemas cotiás nos que se require o  cálculo de produtos o de cocientes.


 Táboa de multiplicar